BİZE ULAŞIN

Şartlar ve Koşullar / Terms and Conditions
"İşbu form ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu veri işleyen/veri saklayıcısı sıfatında ki üçüncü kişilere, hizmetlerin gerektiği gibi sunulması amacıyla aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.  “
 
"By signing this form, you hereby consent to your personal information being used/processed by our company for the marketing and informative purposes; via sms, e-mail and calling. We will store your data securely and shall only disclose it to the related 3rd parties that we have a contractual relationship for rendering the services more accurately. “